Posledný zápas v kalendárnom roku 2018 odohrajú Levickí Patrioti v sobotu v Handlovej. Na tento súboj organizujeme výjazd, v Handlovej býva vždy skvelá atmosféra a náš sektor je pravidelne zaplnený do posledného miesta. Inak tomu zrejme nebude ani v sobotu, preto sa čím skôr prihláste, ak máte záujem o miesto vo fanbuse.  Plánovaný odchod z parkoviska športovej haly je o 16.00 hod. Cena za výjazd je 3,-Eur. Hláste sa zaslaním sms na t.č. 0948291531.

Stále platia pravidlá výjazdov.

PRAVIDLÁ VÝJAZDOV FANBUSOM NA ZÁPASY LEVICKÝCH PATRIOTOV

1, Nahlásením sa na výjazd, účastník súhlasí s nasledovnými zásadami správania sa a pravidlami  a je povinný ich počas cesty a aj počas zápasu dodržiavať.

2, Šofér autobus je pánom autobusu.

3, Každý výjazd má svojho organizátora a ten jediný komunikuje so šoférom autobusu.

4, V autobuse je zakázané požívanie alkoholických nápojov. V autobuse treba dodržiavať čistotu a poriadok.

5, Šofér a organizátor výjazdu majú právo vykázať z autobusu a odmietnuť prepravu osobám, ktoré sú značne pod vplyvom alkoholu alebo sa správajú agresívne.

6, Pri účasti na zápase je každý účastník výjazdu povinný plne rešpektovať pokyny domácich organizátorov a správať sa tak, aby nepoškodil dobré meno klubu. Klub ani organizátor výjazdu nezodpovedá za nevhodné správanie jednotlivcov, ktoré môže viesť k individuálnym sankciám.

7, Pri porušení pravidiel má klub právo takejto osobe zamietnuť účasť na ďalších organizovaných výjazdoch.

8, Sme ako jedna veľká rodina, tak si to spolu užime a ukážme ako fandia žlto-zelení! 

Bleskovky