V stredu 21.novembra organizujeme výjazd fanúšikov na zápas  Slovenskej basketbalovej ligy do Lučenca. Plánovaný odchod z parkoviska športovej haly je o 15.00 hod. Cena za výjazd bude upresnená po zistení záujmu. Hláste sa zaslaním sms na t.č. 0948291531.

Keďže sa chceme všetci na výjazdoch cítiť dobre a chceme aby s nami chodili všetky vekové kategórie, vytvorili sme pravidlá výjazdov, aby bolo každému všetko jasné: 

PRAVIDLÁ VÝJAZDOV FANBUSOM NA ZÁPASY LEVICKÝCH PATRIOTOV

1, Nahlásením sa na výjazd, účastník súhlasí s nasledovnými zásadami správania sa a pravidlami a je povinný ich počas cesty a aj počas zápasu dodržiavať.
2, Šofér autobus je pánom autobusu.
3, Každý výjazd má svojho organizátora a ten jediný komunikuje so šoférom autobusu.
4, V autobuse je zakázané požívanie alkoholických nápojov. V autobuse treba dodržiavať čistotu a poriadok.
5, Šofér a organizátor výjazdu majú právo vykázať z autobusu a odmietnuť prepravu osobám, ktoré sú značne pod vplyvom alkoholu alebo sa správajú agresívne.
6, Pri účasti na zápase je každý účastník výjazdu povinný plne rešpektovať pokyny domácich organizátorov a správať sa tak, aby nepoškodil dobré meno klubu. Klub ani organizátor výjazdu nezodpovedá za nevhodné správanie jednotlivcov, ktoré môže viesť k individuálnym sankciám.
7, Pri porušení pravidiel má klub právo takejto osobe zamietnuť účasť na ďalších organizovaných výjazdoch. 
8, Sme ako jedna veľká rodina, tak si to spolu užime a ukážme ako fandia žlto-zelení!

Bleskovky