Keďže je naším cieľom, aby play-off séria medzi Levicami a Komárnom prebehla bez problémov a prinášala iba pozitívne emócie a reakcie, prinášame Vám základné pokyny k zajtrajšiemu, ako aj k nasledujúcim zápasom play-off.

1, Pokladne v športovej hale sa otvárajú o 17.00 hodine.
2, Vstupné na zápas je jednotné vo výške 4,- Eur. Vstupenku potrebuje každý návštevník od 7 a viac rokov. Vstupné sa vyberá do konca 3.štvrtiny. V prípade že bude športová hala vypredaná, nebude možné vpustiť ďalších fanúšikov ani po skončení tretej štvrtiny zápasu.
3, Každý návštevník haly /aj majitelia permanentiek a hráči ŠBK Junior Levice/ budú označení páskou na ruke. Hlavný usporiadateľ má právo kontrolovať počas zápasu vstupné pásky u návštevníkov a v prípade, že osoba vstupenku nemá, bude vykázaná z hľadiska.
4, Zadný VIP vchod od futbalového štadióna je určený len pre príchod oboch družstiev, rozhodcov, pre VIP hostí, pozvaných hostí, personál a usporiadateľov. Žiadne iné osoby nebudú týmto vchodom do haly vpustené.
5, Do športovej haly je zakázané nosiť sklenené fľaše. V športovej hale je zakázané používať pyrotechniku.
6, Na palubovku môžu ísť cez polčasovú prestávku a po zápase deti iba prezuté, alebo vyzuté. Po skončení zápasu je zakázané vstúpiť na palubovku, kým rozhodcovia a hráči súpera neopustia hraciu plochu.
6, Žiadame rodičov o zvýšenú pozornosť počas zápasu o svoje deti. Počas zápasu je zakázané pohybovať sa za reklamnými bannermi pozdĺž palubovky. Tak isto je zakázané hranie sa s loptou.
7, Upozorňujeme fanúšikov, že náš klub má do konca sezóny podmienečné zatvorenie haly v prípade ďalšieho porušenia disciplíny. Žiadame Vás teda o slušné správanie a športové povzbudzovanie.

Bleskovky